Xưởng may áo mưa cài cạnh in logo công ty

May áo mưa cài cạnh ( áo mưa chữ T), áo mưa có tay, có cúc bấm dọc hông áo mưa. Đặt may áo mưa cài cạnh, in logo lên áo mưa gọi 0916.019.604 Áo mưa cài cạnh là áo có tay vuông hoặc tay…